Home
News
Call for Papers
Keynotes
Committees
PC Members
Important Dates
Program
Submission
Registration
Accommodation
Travel
Venue
Past Events
Contact

PC Members

Rachid Anane (UK)

Pedro Antunes (PT)

Armand Baboli (FR)

Mert Bal (USA)

Nelson Baloian (CL)

Zhuming Bi (USA)

Marcos Borges (BR)

Patrick Brezillon (FR)

Hongming Cai (CN)

Luis Camarinha-Matos (PT)

Stephen Chan (CN)

Kuo-Ming Chao (UK)

Naoufel Cheikhrouhou (CH)

Soumaya Cherkaoui (CA)

Chih-Hsing Chu   (TW)

Graham Coates (UK)

Ruth Cobos  (ES)

Bertrand David  (FR)

Jinxiang Dong (CN)

Zhenhua Duan (CN)

Jinan Fiaidhi (CA)

Susan Finger (USA)

Giancarlo Fortino (IT)

Jean-Marc Frayret (CA)

Thomas Froese (CA)

Jerry Fuh (SG)

Rajit Gadh (USA)

Liang Gao (CN)

Shuming Gao (CN)

Hamada Ghenniwa (CA)

Ricardo Goncalves (PT)

Raya Goudar (IN)

Nathan Griffiths (UK)

Ning Gu (CN)

Bin Guo (CN)

Amin Hammad (CA)

Soonhung Han (KR)

Qi Hao (CA)

Fazhi He (CN)

Yeh-Liang Hsu (TW)

Bin Hu (UK)

George Huang (HK)

Tomoo Inoue (JP)

Rahat Iqbal (UK)

Pingyu Jiang (CN)

Peter Kropf (CH)

Jean-Christophe Lapayre (FR)

Tae-Eog Lee (KR)

Wenfeng Li (CN)

Xiaoping Li (CN)

Yingguang Li (CN)

Yinsheng Li (CN)

Lanfen Li (CN)

Ching-Lung Lin (TW)

Min Liu (CN)

Antonio Liotta (NL)

Xiaoping Liu (CN)

Yuhua Luo  (ES)

Yongsheng Ma (CA)

Zakaria Maamar (AE)

Mary Lou Maher (AU)

Sergio Medeiros (BR)

Xiaozhen Mi (CN)

Bernhard Mitschang (DE)

Sabah Mohammed (CA)

Andrew Nee (SG)

Vincent Ng (CN)

Sergio F. Ochoa  (CL)

Eugenio Oliveira (PT)

Jonive Oliveira (BR)

Emerson Paraiso (BR)

Hwa Gyoo Park (KR)

Willy Picard (PL)

Jose A. Pino (CL)

Milton Pires Ramos (BR)

Ramana Reddy (USA)

Miguel Redondo  (DE)

Debbie Richards (AU)

Flavia Santoro (BR)

Jun Shen (AU)

Leonid Sheremetov (MX)

Dirk Soeffker (DE)

Sheryl Staub-French (CA)

Giuseppe Stecca  (IT)

Kenji  Sugawara (JP)

Yuqing Sun (CN)

Cesar Tacla (BR)

WenAn Tan (CN)

Dunbing Tang (CN)

Indira Thouvenin (FR)

Manoj Kumar Tiwari (IN)

Tetsuo Tomiyama (NL)

Amy Trappey (TW)

Brigitte Trousse (FR)

Adriana Vivacqua (BR)

Chun Wang (CA)

Lihui Wang (SE)

Xiangyu Wang (AU)

Zhelong Wang (CN)

Deyi Xue (CA)

Jun Yan (AU)

Yun Yang (AU)

Hyun Joong Yoon (KR)

Muhammad Younas (UK)

Yong Zeng (CA)

Heming Zhang (CN)

Xiaodong Zhang (CN)

Xiaokun Zhang  (CA)

Yunfeng Zhang (SG)

Qinghua Zheng (CN)

Mengchu Zhou  (USA)

Yulong Zou (CA)

Khaldoun Zreik (FR)